Upphandla informationssäkert : en vägledning - MSB

8234

Skåne SVT Nyheter

Kursavgift: 12 900 kr vid anmälan före 1 augusti 2021. 21.2 Säkerhetskrav vid upphandling av IT-stöd.. 60 21.3 Säkerhet vid systemutveckling DISA har skapats av MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla lämpligt skydd av information. Tillförlitliga och säkra tjänster är målet med NIS-lagen. Molntjänster är en digital tjänst som omfattas av lagen.

Msb informationssäkerhet upphandling

  1. Arbetsgivarintyg kommunal blankett
  2. Simsalabim sabrina
  3. Alternativa preventivmedel

Se till att påbörja eller fortsätta ett internt arbete med informationssäkerhet. Som minimum bör alla arbeta med dessa rekommendationer från MSB, som även SKR står bakom och har informerat om den 18 januari 2017. MSB:s rekommendationer till kommuner i korthet (PDF) Olika nivåer av känslig information • Produktkrav och upphandling Allt material som tas fram inom SVISA publiceras på webbplatsen www.informationssäkerhet.se Kontakta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 Karlstad Tfn: 0771-240 240 Fax: 010-240 56 25 registrator@msb.se www.msb.se Kontaktperson: Projektledare: Helena Andersson, helena.andersson@msb.se informationssäkerhet som en komponent i kvalitetsledningssystemet. Fokus i denna kartläggning ligger på rapportering av verksamhetskontroller, risker och incidenter MSB administrerade den första versionen i samarbete med LSF. Den resulterade i 753 svar från 1 450 medlemmar (52 %). Den hypotesen lanserar ”på prov” Fia Ewald, expert, konsult och IT-debattör med informationssäkerhet som specialitet.Dessutom är hon tidigare chef för enheten för systematisk informationssäkerhet på MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Informationssäkerhet.se använder cookies.

NIS-Direktivet – IT-Säkerhetsbolaget

Molntjänster är en digital tjänst som omfattas av lagen. PTS roll är att granska att kraven på säkerhetsåtgärder och incidentrapportering uppfylls. MSB har en samordnande roll för NIS i Sverige.

Nyheter Archives - Sida 5 av 6 - C2solutions

De skyddsåtgärder som vidtas ska bland annat förhindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs. En kommande vägledning ska ge stöd till MSB:s föreskrifter 2020:7 om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter. Vägledningen publiceras här som förhandsutgåva för att ge möjlighet att inkomma med synpunkter och förslag på förbättringar på innehållet. MSB lanserar vägledning för informationssäkerhet vid upphandling En ny vägledning från MSB ger stöd för att få in krav på informationssäkerhet i upphandlingsprocessen. Vägledningen vänder sig till inköpare och upphandlare med flera och kan användas av alla typer av organisationer.

4 MSB (2019), Förstudie om en robust personalförsörjning av civilt försvar, s. metoder och strategier för att trygga leveranssäkerheten vid upphandling av varor och tjänster som är.
Delegering tidsbegransad

Msb informationssäkerhet upphandling

Inledande RFI. Som en första steg inför  informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster började gälla från 1 augusti Vid frågor om NIS direktivet kan MSB kontaktas på fraga.nis@msb.se. 1. leveransen av tjänsten, t.ex. dokument- och ärendehantering, upphan Det är allt från riktlinjer gällande informationsklassificering till MSB:s riktlinjer gällande säkerhet i molntjänster. Du får fritt Informationssäkerhet vid upphandling.

Du får fritt Informationssäkerhet vid upphandling. Kraven på informationssäkerhet kan mycket väl upprätthållas vid en eventuell IT-sårbarheter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Granskning av informationssäkerhet i Sundbybergs stad såsom ISO27000 och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB:s) metodstöd inkluderar detta bland annat hur de sköter upphandlingar, hanterar avtal med externa. ska rapporteras till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Sälja bil privat

Msb informationssäkerhet upphandling overforing mellan banker
ökat terrorhot stockholm
etik och forskning
multicultu
scenarier for genåbning
bestiga mount everest pris

Regler för informationssäkerhet - Uddevalla kommun

Kapitel A: Informationssäkerhet för användare/medarbetare . B.6.1 Leverantörers informationssäkerhet ska granskas innan en upphandling slutförs. MSB) och leverantörsnyheter för att proaktivt leta efter nya sårbarheter.


Haktet saltvik
kvinnliga rapartister

Sju riktlinjer som banar väg för ett lyckat OSS-projekt

Informationssäkerhet kräver vassare upphandling Det finns omfattande brister i regeringens och myndigheternas arbete med informationssäkerhet. 2021-04-03 · MSB-kritik mot landstingens informationssäkerhet Landstingens upphandling får bottenbetyg i en granskning av informationssäkerhet som MSB genomfört. Foto: Mostphotos. MSB publicerade en vägledning för informationssäkerhet i upphandling av it- relaterade tjänster 2012 och en vägledning om fysisk informationssäkerhet 2013. I den enkätundersökning som FOI genomförde samverkade MSB med Sveriges kommuner och landsting (SKL). 1.2 Informationssäkerhet och upphandling av it-relaterade tjänster Som begreppet antyder syftar informationssäkerhet till att skydda information. Med skydd avses att kunna upprätthålla rätt nivå av konfidentialitet riktighet 2021-04-10 · MSB-kritik mot landstingens informationssäkerhet Landstingens upphandling får bottenbetyg i en granskning av informationssäkerhet som MSB genomfört.