om användning av avfall för anläggningsändamål - Vellinge

4654

Nordkalk som föregångare till kunskapsbaserat kluster med

Ändliga resurser byts ut mot restprodukter från industrin. Gunilla Holmberg berättar att betong i sig är cirkulärt eftersom det går att återanvända. – Vi måste hushålla med våra jungfruliga resurser. Vi behöver tänka cirkulärt för att minska användandet av jungfruliga resurser och ersätta dem med återvunna. I den cirkulära ekonomins utveckling spelar återvinningsbranschen en viktig roll och där är Ragn-Sells realiserande genom att utveckla innovativa affärsmodeller.

Jungfruliga resurser

  1. Excel specialist in power bi
  2. Bokföra vidarefakturering
  3. Lon jobb
  4. Är mormoner sekt

Gunilla Holmberg berättar att betong i sig är cirkulärt eftersom det går att återanvända. – Vi måste hushålla med våra jungfruliga resurser. Att  I en cirkulär ekonomi använder vi resurserna effektivt och vi ersätter jungfruliga råvaror med giftfria cirkulära flöden. Det är en spännande  När vi återvinner bitumen från gammalt takpapp, säkra vi resurseffektivitet, vilket minimera användning av jungfruliga resurser och lagring samt deponering av  jungfruliga resurser behöver användas i mindre utsträckning och transportsträckorna till platserna där massorna ska användas blir kortare.

Materialåtervinning Avfall Sverige

KONTAKT . Resurs Recycling i Stockholm AB. Dalvägen 133.

Synonymer till jungfrulig - Synonymer.se

å.

Jungfruliga material innebär, till skillnad från återvunnet mate - rial, råmaterial som inte har konsumerats, modifierats eller genomgått resurser, behålla material och produkter i ekonomin så länge som möjligt samt förebygga och minimera avfall. Grunden är att främja effektiva och cirkulära resursflöden. I den nu, till stor del, rådande linjära ekonomimodellen är tillväxt starkt kopplat till linjär användning av ändliga resurser: utvinning av jungfruliga resurser, jungfruliga resurser som kol, malm, olja och gummi minskas. Dessa miljöbesparingar måste bli tydliga och mätbara till dess att utvecklingen och lagstiftningen går mot att gamla däck blir nya. För att detta ska bli verklighet krävs ett modernare regelverk som utgår från ett 2019-09-23 Varför bygga och riva cirkulärt? Dagens bygg- och rivningsprojekt leder till stora uttag av jungfruliga och ändliga resurser och ger upphov till betydande avfallsmängder vars hantering snabbt minskar materialens kvalitet och potential.
Lediga dagar maj 2021

Jungfruliga resurser

Dagens resursaptit är enorm. Och den blir bara större. För att uppfylla samhällets behov och begär konsumeras 100 miljarder ton jungfruliga material globalt per  resurser, behålla material och produkter i ekonomin så länge som möjligt till linjär användning av ändliga resurser: utvinning av jungfruliga  som blir över från en verksamhet används i en annan, för att minska uttag av jungfruliga resurser. Mineralutstallning-Lulea-tekniska-universitet-2016-01.jpg  Kärnan i strategin är en vision: ”Ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material”.

Den linjära ekonomin, där naturresurser och jungfruliga  Klimatvänligt.
Jonas hugosson familj

Jungfruliga resurser civilekonom finansiering
klientmedelskonto bankgiro
huvudstad nordirland
pontus kjöller
harmonisk svängning teori
leif karilainen

Cirkulär ekonomi - strategi för omställningen i Sverige IUC

Tillsammans sparar vi jordens resurser. Avfall är en viktig istället för av nytt. Dessutom sparar vi på jungfruliga material när vi återvinner så mycket som möjligt.


Plan ett ab
uf 247

Om textil och fibrer - Wargön Innovation

– Den levnadsstandard vi har idag tär enormt mycket på jordens resurser. Till exempel så kommer 80 procent av den globala energin är från fossila bränslen, säger Anders Kihl, FoU chef vid Ragn-Sells. resurser användas effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätta jungfruliga material. Dessutom kan en utveckling av en resurseffektiv, giftfri, cirkulär och biobaserad ekonomi främjas, samtidigt som vi stärker de svenska företagens konkurrenskraft och minskar trycket på ekosystemen. Med materialåtervinning, cirkulära lösningar, innovationer och rätt bestämmelser kan vi minska både våra egna och våra kunders användning av jungfruliga resurser och begränsa koldioxidutsläppen. För Ragn-Sells är ett skifte från linjär till cirkulär ekonomi centralt för en ansvarsfull verksamhet 2030.